תרגיל מכון ויצמן

כחלק מהתהליך של שמירת כוננות של לקוחותינו, מתקיים פעם בשנה תרגיל לבנייה ושמירת כשירות.

התרגיל נערך במכון ויצמן בהשתתפות צוות אחזקה של המכון ותירגל אספקת מים לתושבים.